Ett beslut i disciplinnämnden

Publicerad: Thursday, January 4, 2018

Isabell Palm, HV 71, stängs av i fyra matcher för en huvudtackling, det meddelade Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd under torsdagen. Det var efter matchen mot Luleå HF den 30 december som Palm anmäldes till disciplinnämnden.

Disciplinnämndens beslut: 

Filmsekvensen ger stöd för uppgifterna i anmälan. Nämnden finner det utrett att tacklingen träffade huvudet, var vårdslös och är att bedöma som en huvudtackling. Förseelsen bör föranleda en avstängning. Avstängningens längd bestäms till en tid som bedöms motsvara fyra matcher. Vid straffmätningen har nämnden särskilt beaktat följande nyckelfaktorer: 

  • Kraften är riktad mot huvudet
  • Förseelsen är vårdslös
  • Tacklingen innebär stor skaderisk

Avstängning fr.o.m. 4 januari 2018 t.o.m. den 26 januari 2018. Avstängningen bedöms motsvara fyra matcher.

 

winners-16-17.jpg