• Huvudsponsor

Onsdag Ons 3 Mars Mar
Söndag Sön 7 Mars Mar
Måndag Mån 8 Mars Mar
Onsdag Ons 10 Mars Mar
Torsdag Tor 11 Mars Mar
Torsdag Tor 25 Mars Mar
Lördag Lör 27 Mars Mar
Måndag Mån 29 Mars Mar

Svensk Ishockeys Flick- och damsatsning: vi behöver ditt svar!

28 maj 2021 10:00
Information

Under gårdagen skickades den första av fyra enkäter ut till hockeysverige. Resultatet av enkätundersökningen är tänkt att bilda grundval för en nulägesanalys av dam- och flickishockeyn.


Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Ishockeyförbundets 22 specialdistriktsförbund, Svenska Damhockeyligan (SDHL) och Damettan har precis iscensatt det omfattande jämställdhetsprojektet Svensk ishockeys dam- och flicksatsning 2021–2030.

  • Svensk ishockey har en enorm utvecklingspotential för flick- och damishockeyn. Tillsammans tar vi nu ett rejält omtag för att skapa en hållbar förändring och utväxling. Just tillsammans är det som är nyckeln till framgång i det här arbetet, säger Johan Stark, Generalsekreterare på Svenska Ishockeyförbundet.

  • I nuläget pågår ett omfattande arbete med att ta fram så mycket underlag som möjligt för att kunna sätta rätt strategier framåt. Därför behöver vi att just du tar dig tiden och svarar på den enkät som gått till alla distrikt, ligor och föreningar. Den första enkäten berör jämställdhet och normer i din förening och här riktar vi oss till spelare över 15 år samt ledare, tränare, styrelser, kanslier, och sportsligt ansvariga på både bredd och elitnivå, säger Sara Ridderlund, projektledare.

Resultatet av enkätundersökningen är tänkt att bilda grundval för en nulägesanalys av dam- och flickishockeyn i landet, vilken sedermera kan tjäna som underlag för utformningen av ett kvalificerat strategiarbete med sikte på att levandegöra svensk ishockeys vision om att vara:

”Sveriges mest engagerande idrott. Vi ska vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer och vara den idrott som engagerar mest och flest. Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.”

Detta är den första av enkätundersökningens totalt fyra delar. En del kommer att skickas ut varje vecka under perioden 24 maj – 14 juni. Enkätens konstruktion garanterar att du som svarsperson är helt anonym. De svar som enkäten genererar kommer inte att delas med tredje part. Den vetenskapliga ledningen av enkäten består av forskare Dr. Tobias Stark från Linneuniversitetet samt forskningsbiträde Johanna Lagus.