• Huvudsponsor

Lördag Lör 20 November Nov
Söndag Sön 21 November Nov
Måndag Mån 22 November Nov
Onsdag Ons 24 November Nov
Torsdag Tor 25 November Nov
Lördag Lör 27 November Nov
Idag 28 November Nov
Fredag Fre 3 December Dec
Lördag Lör 4 December Dec
Söndag Sön 5 December Dec
Onsdag Ons 8 December Dec
Torsdag Tor 9 December Dec
Lördag Lör 11 December Dec

Ekonomiska incitament ska höja damhockeyn – Svenska Spel Damhockeyligan sjösätter ett stimulanspaket

25 november 2021 08:19
Pressmeddelande

Som en del i ”Den nya spelplanen” där SDHL jobbar för att var fjärde spelare ska kunna leva på sin hockey vid 2025 sjösätter ligan en incitamentsmodell för att höja lägstanivån hos klubbarna. Modellen fastslår bland annat att SDHL-klubbarna måste ha ett flicklag och kunna erbjuda minst en träning i veckan.


– Incitamentsmodellen är förankrad bland våra klubbar och den grundar sig på enkäter vi gör med spelarna och vad styrelsen och ägarna anser vi ska fokusera på och prioritera. Det här är ett viktigt steg i vår resa att höja damhockeyn, säger Angelica Lindeberg, kommersiell chef, Svenska Spel Damhockeyligan.

Morötter snarare än piska

I modellen ingår en rad olika incitament för att klubben ska få full ersättning från ligan från själva modellen. Allt ifrån att ha certifierade tränare till att klubben inte uteblir från möten som berör klubbdirektörer, sportchefer, marknad och kommunikation.

– Det är viktigt att poängtera att vi hellre jobbar med morötter än med piska. Om en klubb inte uppfyller kraven i incitamentsmodellen blir den inte bestraffad. Man missar bara möjligheten att öka sina intäkter. Det kan låta banalt att man ska närvara på ligamöten men olika klubbar har kommit olika långt i sin damverksamhet och det ska man ha respekt för. Vi måste börja någonstans, säger Angelica Lindeberg.

25% av spelarna ska kunna leva på sin hockey vid 2025

Incitamentsmodellen är en av flera delar ligans nya paketering kallad ”Den nya Spelplanen” där det övergripande målet är att 25% av spelarna ska kunna leva på sin ishockey vid 2025.

– Att sporra våra klubbar för att höja lägstanivån kring sitt SDHL-lag och sin flickverksamhet är en bra start och här spelar vår huvudpartner Svenska Spel en stor roll. De har investerat en historisk stor summa i oss och då gäller det att vi förvaltar förtroendet och stimulerar våra klubbar till att växla upp sin dam- och flickverksamhet, säger Angelica Lindeberg.

I somras blev Svenska Spel huvudparter till SDHL med ambitionen är att göra ishockeyn mer jämställd och incitamentsmodellen är ett av flera viktiga steg i den resan.

– Svenska Spels ambition är att utveckla och stärka svensk damhockey, damhockeyns attraktionskraft och förutsättningar för damhockeyspelare. Incitamentsmodellen som nu införs och som innebär att man belönar de klubbar som utvecklar damhockeyn tycker vi är positivt. Vi delar SDHL:s ambitioner och målsättning att 1 av 4 damhockeyspelare inom fem år ska kunna leva på sin idrott, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef Svenska Spel.

Utdrag ur incitamentsmodellen

Är man ett SDHL-lag måste man ha en flickverksamhet. Klubben måste erbjuda en träning i veckan och matchspel i den omfattning det går. Klubben måste, i mycket hög grad, delta på klubbdirektörsmöten, sportchefsmöten och möten som berör marknad och kommunikation. SDHL-klubbarna måste certifiera tränarna och skicka dem på tränarutbildningar.

– Återigen är det viktigt att understryka att vi jobbar med morötter och inte med piska. Om tränarna inte genomgår certifieringen eller tränarutbildningen ska klubben skicka en utbildningsplan till oss. Vissa klubbar har kommit långt och har flicklag medan andra behöver börja från grunden med Tre kronors hockeyskola. Klubbarna kommer sedan belönas ekonomiskt beroende på hur väl de uppfyller vårt mål för varje klubb. Hur stor ersättningen är i varje del går vi inte ut med, säger Angelica Lindeberg.

Ett av flera steg

I fjol beslutade SDHL, tillsammans med klubbarna och Svenska ishockeyförbundet, om en modell för att främja hemmafostrade spelare. Även detta är ett steg i det långsiktiga målet att höja svensk damhockey och för att jobba mot målet att 25% av spelarna i ligan ska kunna leva på sin ishockey vid 2025.

** För ytterligare information, vänligen kontakta **
Angelica Lindeberg, Kommersiell chef, SDHL
[email protected]
+46 73 745 70 31